Mentor funktion

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Mentor funktion

Her tager vi udgangspunkt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst 6 måneder i alt.

Vi kan, som mentorer, i Socialbroen være med til at skabe en fremtid med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Vi arbejder motiverende og med en målrettet tilgang, hvor relationsdannelsen mellem den enkelte og mentoren vægtes højt. Vi mener derfor, at matchning af den enkelte og mentoren er afgørende for resultatet af forløbet.

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang med motivationsskabende samtaler og ligeværdig kommunikation, hvor vi har fokus på den enkeltes ressourcer.

SocialBroen tilbyder kommuner, regioner og private at gøre brug af vores mentorfunktion. Dette kan være i forhold til personer, der har brug for støtte til at komme i beskæftigelse, uddannelse eller fastholdelse i dette.

Vores mentorer har bred faglig viden inden for det sociale og psykiatriske område. De kan derfor via deres erfaring og kompetencer, give støtte, formidle og vejlede, så den enkelte bliver i stand til at klare sig selv. SocialBroens mål er at afklare ressourcer og motivere til at opnå eller optimere livskvaliteten, med udgangspunkt i den enkeltes egne værdier, ressourcer og selvbestemmelsesret.

Vi tager udgangspunkt i den pågældendes ønsker og drømme og kan hjælpe med at opnå en meningsfuld tilværelse og indhold i hverdagen via motiverende, anerkendende, støttende og ligeværdig dialog. Dette med henblik på at træne evnen til at indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde, der gavner den efterfølgende resocialisering til samfundet.

Sammen med den enkelte arbejder vi målrettet og løsningsorienteret. Vi har fokus på, at opnå positive forandringer i dennes tilværelse.

Indsatser:

 • Planlægning og struktur i hverdagen – økonomi, kontakt til myndigheder, netværk.
 • Koordinering af handle- og uddannelsesplan med forvaltning og jobcenter.
 • Ledsagelse, støtte og bisidder ved vigtige samtaler/besøg hos sagsbehandler, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver.
 • Ledsagelse til eksterne samarbejdspartnere (læge, psykiatri, behandling, kriminalforsorg m.v.).
 • Til vedligeholdelse af uddannelses- og arbejdsaftaler.
 • Til indgåelse i misbrugsbehandling.
 • Koordinering og støtte i forbindelse med jobsøgning.

Målgruppe:

 • Udsatte familier med særlige behov.
 • Unge mennesker med sociale og psykiske udfordringer
 • Mennesker, der grundet kortere eller længerevarende sygdom har svag tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.
 • Socialt udsatte som oplever ensomhed og isolation.
 • Psykisk sårbare mennesker.
 • Mennesker med misbrugsproblematikker.
 • Mennesker med kriminalitetstruet adfærd.

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang der er løsningsorienteret. Vi har fokus på, at borgerne opnår positive forandringer i tilværelsen, og dermed oplever forbedret livskvalitet.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 76 75 60 00
kontakt@socialbroen.dk

CVR: 41 67 25 52

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92
Top