HOUSING FIRST

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Housing First

Denne foranstaltning er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager en af nedenstående bostøtteformer. Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig. I Housing First tilbydes den enkelte en selvstændig bolig i alment boligbyggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.

SocialBroens fagprofessionelle medarbejdere er uddannet i, at yde individuel og intensiv støtte til de evidensbaserede bostøtteformer.

Tilgangen til Housing First består af disse grundopfattelser:

  • Boligen, som en basal menneskeret.
  • Respekt, empati og medmenneskelighed.
  • En forpligtelse til at arbejde med den enkelte, så længe der er behov.
  • Selvstændige boliger i alment boligbyggeri.
  • Adskillelse af bolig og støttetilbud.
  • Udgangspunkt i den enkeltes behov og selvbestemmelse.
  • Recovery-orienteret tilgang.
  • Skadesreduktion.

Evidensbaserede bostøttemetoder:

Der anvendes tre forskellige metoder til at yde individuel og intensiv bostøtte.

• ACT henvender sig til de personer, der har de mest intensive og langvarige støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan benytte støtteindsatser fra det sociale system.
• ICM er til en mellemgruppe med langvarige støttebehov, men som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud.
• CTI henvender sig til de personer, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 76 75 60 00
kontakt@socialbroen.dk

CVR: 41 67 25 52

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92
Top