Værdigrundlag

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Værdigrundlag

SocialBroens værdigrundlag beskriver den kultur vi ønsker vores virksomhed og medarbejdere repræsenterer. Værdigrundlaget skal via vores medarbejderes handlinger være med til at vise vejen for en bedre psykiatri. For os er ordentlighed en væsentlig værdi i alt det vi siger og gør. Det handler om at udvise respekt for det enkelte menneskes værdier, regler, normer og selvbestemmelsesret.

I det arbejde vi udfører, er vi bevidste om at bl.a. anerkendelse, ordentlighed, respekt og ligeværdig kommunikation er vejen frem for at kunne danne en god relation til det enkelte menneske, dennes pårørende og samarbejdspartnere.

Vi ser mennesket som helhed, og vi har derfor fokus på den enkelte og miljøet omkring denne. Vi arbejder ud fra en forståelse af den enkeltes egen virkelighed for at opnå indsigt i egen livssituation. Vi respekterer retten til selvbestemmelse og til at definere egne udfordringer og behov. På den måde udfører vi vores arbejde med respekt for det enkelte menneske. Vores værdigrundlag er opsummeret og forklaret i vores OPKLAR princip.

Opklar:

OrdentlighedAnerkendelse for gældende moralske normer, hvori vi befinder os. Vores medarbejdere er imødekommende, anerkendende og udviser venlighed i mødet med det enkelte menneske.

ProfessionalismeVi sætter vores faglighed i spil og tager ansvar for vores handlinger. Vi lægger vægt på et tæt, tværfagligt samarbejde for at sikre en høj faglig kvalitet, og dermed opnå det bedste resultat. Vi ser mennesket som helhed og har derfor fokus på den enkeltes ressourcer.


KommunikationFor os er det vigtigt, at kommunikationen med mennesket foregår i øjenhøjde, altså altid ligeværdigt, tydeligt og genkendeligt. Den enkelte skal føle sig hørt og forstået.

LigeværdighedVi møder mennesket i dets nuværende livssituation, og tager udgangspunkt i at skabe rum til at borgeren kan udtrykke sine følelser og behov.


Anerkendelse Vi ser den enkelte, som det unikke og værdifulde menneske det er. Det er et så fundamentalt behov, at det gennem hele livet er noget vi alle længes efter og søger at opnå.


RespektVi udviser respekt for den enkelte og dennes situation. Respekten er fundamental i at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 76 75 60 00
kontakt@socialbroen.dk

CVR: 41 67 25 52

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92
Top