Om SocialBroen

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Om SocialBroen

SocialBroen er en moderne og innovativ virksomhed, som skaber positive forandringer indenfor socialområdet. Vi støtter mennesket i at bygge bro til samfundet og skabe forandringer.

SocialBroens mål er at sikre en markant bedre forebyggelse, samt styrke menneskets livskvalitet og forbindelse til samfundet. I samarbejde med den enkelte lægger vi fundamentet og sammen finder vi vejen til dennes egne ressourcer. Ud fra dette, bygger vi en bro tilbage til samfundet hvor målet er, at mennesket kan få en værdig tilværelse.

Vi tilbyder socialpædagogiske indsatser og mentorstøtte.

Vi tilbyder kommuner, regioner og private at varetage opgaver, der støtter sårbare menneskers udviklingsproces med en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Vi arbejder med en anerkendende, støttende og ressourceorienteret tilgang til mennesket. Vi arbejder målrettet med at den enkelte oplever positiv fremgang i eget liv.

SocialBroen har via en systemisk tilgang fokus på, at der er sammenhæng i forløbet for at kunne opnå det bedste resultat, og derfor er det vigtigt for os at etablere et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, der har indflydelse på det pågældende menneskes udvikling.

Vi arbejder målrettet med at motivere den enkelte til at kunne mestre de udfordringer som vedkommende møder i hverdagen. SocialBroen har fagligt uddannet medarbejdere med indgående kendskab til det sociale og psykiatriske område, til aktivering, uddannelse og beskæftigelse. Derfor sikrer vores medarbejdere et højt fagligt niveau og skaber dermed de bedste resultater for bl.a. børn og unge, familier med særlige behov og mennesker med psykisk sårbarhed.

Vi er professionelle og tager hånd om de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund, der i en kortere eller længere periode er ramt af en belastning i tilværelsen eller en psykisk lidelse. Vi har øje for det enkelte menneskes værdier og ressourcer. I det tværfaglige samarbejde med vores samarbejdspartnere, arbejder vi med fokus på at skabe positive forandringer for de mennesker, vi støtter til dagligt. Det gør vi ved at lytte, anerkende, arbejde målrettet og dermed styrke håbet om et godt liv hos den enkelte.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 76 75 60 00
kontakt@socialbroen.dk

CVR: 41 67 25 52

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92
Top