Menu Luk

Værdigrundlag

Værdigrundlag

SocialBroens værdigrundlag beskriver den kultur vi ønsker vores virksomhed og medarbejdere
repræsenterer og arbejder ud fra i alle vores opgaver og i samarbejdet med vores
samarbejdspartnere.
Vores værdigrundlag skal via vores medarbejderes handlinger og adfærd være med til at vise vejen
for en bedre psykiatri.
For os er ordentlighed en væsentlig værdi i alt det vi siger og gør. 
Det handler om at udvise respekt for det enkelte menneskes værdier, regler, normer og
selvbestemmelsesret. 
I det arbejde vi udfører, er vi bevidste om at bl.a. anerkendelse, ordentlighed, respekt, ligeværdig
kommunikation og professionalisme er vejen frem for at kunne danne en god relation til både borgere,
pårørende, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. 
Vi ser mennesker som helhed, og vi har derfor ikke kun fokus på sociale belastninger og psykiske lidelser. Vi arbejder
ud fra en forståelse af borgerens indre univers for at opnå indsigt i det enkelte
menneskes livssituation. Vi respekterer retten til selvbestemmelse og retten til at definere egne
udfordringer og behov. På den måde udfører vi vores arbejde med ordentlighed og respekt for det
enkelte menneskes ønsker og drømme.

Vores værdigrundlag er opsummeret og forklaret i vores OPKLAR princip.

OPKLAR:

Ordentlighed – Anerkendelse for gældende moralske normer, hvori vi befinder os; det at opføre sig ordentligt. Vi har en forventning om at alle vores medarbejdere er imødekommende, høflige og udviser respekt.

Professionalisme – Vi sætter vores faglighed i spil og tager ansvar for vores handlinger. Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde for at sikre en stærk faglig kvalitet, og dermed opnå det bedste resultat. Vi ser mennesker som helhed og har derfor ikke kun fokus sygdom og belastninger.

Kommunikation – på alle tidspunkter, så vidt som muligt, skal alle aktører der er involveret i borgerens forløb hos Socialbroen tale ’samme sprog’. Hvad mener vi? Vi mener at vi ikke skal tabe borgeren til det faglige sprog. For os er det vigtigt, at kommunikationen altid er ligeværdig, tydelig og gennemsigtig. Borgeren skal føle sig hørt og forstået. Vores kommunikation er vores stærkeste redskab til at skabe og styrke relationen til borgeren.

Ligeværdighed – Borgeren skal på alle tidspunkter opleve at de er ligeværdige, når de er sammen med Socialbroens medarbejdere. Vi møder hver enkelt borger i deres nuværende livssituation, og tager udgangspunkt i at skabe rum til at borgeren kan udtrykke følelser, værdier og normer.

Anerkendelse – Vores tilgang til anerkendelse er, at vi respekterer retten til selvbestemmelse, og retten til selv at definere egne udfordringer og behov. Vi arbejder ud fra en forståelse af borgerens indre univers for at opnå indsigt i det enkelte menneskes situation.

Respekt – Vi respekterer borgernes forskelligheder, normer, værdier og kulturelle baggrunde. Vi lægger vægt på at borgeren får medindflydelse på sit forløb og opretholder sin medbestemmelsesret. Dette er
endvidere en forudsætning for en effektiv og målrettet indsats, for at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgeren.