Menu Luk

Om SocialBroen

Om SocialBroen

SocialBroen støtter mennesket i at bygge bro til samfundet og skabe forandringer.

Formålet med SocialBroen er at støtte og hjælpe sårbare borgere og familier med at bygge bro mellem ”ufremkommelige områder”

Vi tilbyder socialpædagogiske indsatser og mentorstøtte.

SocialBroens mål er at bevare, støtte, og forbedre borgerens livskvalitet og forbindelse til samfundet. I samarbejde med borgeren lægger vi “de små træstammer” og sammen finder vi vejen frem til borgerens ressourcer. Ud fra dette, bygger vi en bro tilbage til samfundet, hvor målet er at borgeren kan få den rette tilværelse.

SocialBroen er en moderne og innovativ virksomhed der skaber positive forandringer indenfor socialområdet, og bygger på det faglige fundament af Psyk Vikarservice. Vi tilbyder kommuner og psykiatriske hospitaler, at varetage opgaver, der støtter sårbare borgeres udviklingsproces med en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Vi arbejder med en anerkendende, støttende og ressourceorienteret tilgang til borgeren. Vi arbejder målrettet med at bistå borgeren til at opleve positiv fremgang i deres liv. Vores mål er, at forbedre borgerens livskvalitet, så de bedre er i stand til at bidrage positivt til fællesskabet.

SocialBroen har fokus på at der er sammenhæng i forløbet for at kunne opnå det bedste resultat, og derfor er det vigtigt for os at etablere et tæt samarbejde med alle relevante aktører der har indflydelse på borgerens udvikling. Ved at vi sætter borgeren i centrum, kan vi danne en forståelse overfor hvordan vi bedst kan hjælpe og støtte. Vi arbejder målrettet med at motivere til at kunne mestre de udfordringer som borgeren møder i hverdagen. SocialBroen har fagligt uddannet medarbejdere med en solid erfaring indenfor bl.a. børn og unge, familier med særlige behov, psykiatri, misbrug, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Vi er professionelle, og derfor ved vi hvor vigtigt det er, at borgerne møder medarbejdere med kendskab til det sociale og psykiatriske område. Vi har fokus på faglighed og kvalitet i vores ydelser. Derfor sikrer vores medarbejdere et højt fagligt niveau og skaber dermed det bedste resultat for borgerne.

SocialBroen støtter mennesket i at bygge bro til samfundet og skabe forandringer