Menu Luk

Housing First

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt boligbyggeri og samtidig modtager en evidensbaseret bostøtteform.

Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig. I Housing First tilbydes borgeren en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.

Tilgangen består af disse grundopfattelser:

• Boligen som en basal menneskeret

• Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere

• En forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov

• Selvstændige boliger i almindeligt byggeri

• Adskillelse af bolig og støttetilbud

• Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse

• Recovery-orientering

• Skadesreduktion

Evidensbaserede bostøttemetoder:

Der anvendes tre forskellige metoder til at yde individuel, intensiv bostøtte.

• ACT henvender sig til de borgere, der har de mest intensive og langvarige støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan benytte støtteindsatser fra det sociale system

• ICM er til en mellemgruppe med langvarige støttebehov, men som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud

• CTI henvender sig til de borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system