Menu Luk

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Vores mission er at de borgere / familier vi hjælper til dagligt, oplever forbedret livskvalitet. Vi er som professionelle bevidste om at den faglige tilgang er afgørende for at opnå det bedste resultat for den enkelte borger.

Vi er klædt på til kunne udføre professionel støtte med det enkelte menneske i centrum. Vi har kendskab til de psykologiske forhold der har indflydelse på menneskets adfærd og reaktionsmønstre, hvilket gør os i stand til at vurdere konkrete hensigtsmæssige tiltag og forebygge konflikter.

Vi har teoretisk viden og færdigheder i kommunikation, samt kendskab til forskellig kulturel baggrund, noget som er vigtigt for at kunne danne relation med borgerne.

Dette er endvidere en forudsætning for en effektiv og målrettet indsats, samt evne til at opnå et godt og professionelt samarbejde med borgeren, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere.

Gennem uddannelse og erfaring har vi udviklet viden om menneskets værdier og kultur. Dermed har vi en værdifuld evne til at udføre en professionel indsats med borgerne.

Vores ambition er og vil altid være at udføre vores opgaver ansvarligt med respekt, empati og omsorg. Derfor har alle vores kompetente og fagligt stærke medarbejdere en solid dokumenteret erfaring inden for det sociale og psykiatriske område.

Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde med borgerne, pårørende og samarbejdspartnere. Dette for at sikre en stærk faglig kvalitet og dermed opnå det bedste resultat for borgerne.

Recovery og rehabilitering er centrale begreber, som begge repræsenterer en samarbejdende og dialogbaseret tilgang til borgeren. Denne tilgang er afgørende for, at borgerens trivsel kan øges og dermed forebygge uhensigtsmæssige reaktioner. Recovery er borgerens egen proces med at komme sig helt eller delvist.

I en rehabiliteringsindsats udvikles, genvindes eller vedligeholdes funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til det aktuelle behov, muligheder, egne ønsker og drømme. Vi støtter borgeren så der kan opnås størst mulig grad af selvstændighed, så borgeren oplever succes og et meningsfuldt liv.

I vores faglige tilgang har vi fokus på Empowerment hvor vi sætter mennesket til at handle selv, vi giver dem ansvar med respekt for deres selvbestemmelsesret. Det betyder, at de skal genvinde kontrollen i deres eget liv og drømme. Vi finder sammen med borgerne de rette redskaber til at kunne mestre de daglige udfordringer. Vi tror på at alle mennesker har behov for et liv hvor tilværelsen er håndgribelig, opnåelig og hvor de selv føler ejerskab og kontrol, et liv der giver mening og skaber drømme. Empowerment er en tilgang og ikke en metode, og den tilgang understøtter hele menneskets recovery proces.

Vi er professionelle og tager hånd om de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund, der i en kortere eller længere periode er ramt af en belastning i tilværelsen eller en psykisk lidelse. Vi har øje for det enkelte menneskes værdier og ressourcer. I det tværfaglige samarbejde med vores samarbejdspartnere, arbejder vi med fokus på at skabe positive forandringer for de mennesker vi støtter til dagligt. Det gør vi ved at lytte, anerkende, arbejde målrettet og dermed styrke håbet om et godt liv hos de borgere vi er sammen med.

Vi ser mennesker som helhed, og vi har derfor ikke kun fokus på belastninger eller psykiske lidelse. Vi arbejder ud fra en forståelse af borgerens indre univers for at opnå indsigt i det enkelte menneskes livssituation. På den måde kan vi udføre vores håndværk med høj faglighed og kvalitet, med respekt, omsorg og professionalisme med borgeren i centrum.