Faglig tilgang

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Faglig tilgang

Vores mission er, at de mennesker vi hjælper til dagligt, oplever forbedret livskvalitet. Vi er, som professionelle, bevidste om, at den faglige tilgang er afgørende for at opnå det bedste resultat for den enkelte.

Vi er uddannet til og har erfaring med at kunne udføre professionel støtte med det enkelte menneske i centrum. Vi har kendskab til de psykologiske forhold der har indflydelse på menneskets adfærd og reaktionsmønstre, hvilket gør os i stand til at vurdere konkrete hensigtsmæssige tiltag og forebygge konflikter.

Vi har teoretisk viden og færdigheder i kommunikation, samt kendskab til forskellige kulturelle baggrunde, noget som er vigtigt for at kunne danne relation.

Dette er endvidere en forudsætning for en effektiv og målrettet indsats, samt evnen til at opnå et godt og professionelt samarbejde med den enkelte, dennes pårørende og samarbejdspartnere.

Vores ambition er og vil altid være at udføre vores opgaver ansvarligt med respekt, empati og omsorg. Derfor har alle vores kompetente og fagligt stærke medarbejdere en relevant uddannelse og en solid dokumenteret erfaring inden for det sociale og psykiatriske område.

Vi lægger vægt på ligeværdigt kommunikation og et tæt, tværfagligt samarbejde. Dette for at sikre en stærk faglig kvalitet og dermed opnå det bedste resultat.

Recovery og rehabilitering er centrale begreber, som begge repræsenterer en samarbejdende og dialogbaseret tilgang. Denne tilgang er afgørende for, at trivslen kan øges og dermed forebygge uhensigtsmæssige reaktioner. Recovery er den enkeltes egen proces med at komme sig helt eller delvist. I en rehabiliteringsindsats udvikles, genvindes eller vedligeholdes funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til det aktuelle behov, muligheder, egne ønsker og drømme.
Vi støtter den enkelte, så der kan opnås størst mulig grad af selvstændighed, så vedkommende oplever succes og et meningsfuldt liv.

I vores faglige tilgang har vi fokus på Empowerment hvor vi sætter den enkelte til at handle selv, vi giver ansvar med respekt for egen selvbestemmelsesret. Det betyder, at de skal genvinde kontrollen i deres eget liv og drømme. Vi finder sammen med den enkelte de rette redskaber til at kunne mestre de daglige udfordringer. Vi tror på, at alle mennesker har behov for et liv, hvor tilværelsen er håndgribelig, opnåelig og hvor de selv føler ejerskab og kontrol. Et liv, der giver mening og skaber drømme. Empowerment er en tilgang og ikke en metode, og den tilgang understøtter hele menneskets recovery proces.

Vi ser mennesker som helhed, og vi har derfor ikke kun fokus på belastninger eller psykiske lidelser. Vi arbejder ud fra en anerkendelse af den enkeltes egen forståelse for opnå indsigt i dennes livssituation. På den måde kan vi udføre vores håndværk med høj faglighed og kvalitet, med respekt, omsorg og professionalisme med mennesket i centrum.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 76 75 60 00
kontakt@socialbroen.dk

CVR: 41 67 25 52

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Sammen kan vi løfte socialområdet og psykiatrien

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92
Top